Indsatser

Model med insitutter ift. hele KU's forbrug

Reduktion af KU's samlede klimaaftryk kræver deltagelse og indsats på alle niveauer i organisationen. Hvert cirkeldiagram illustrerer et institut eller en afdeling med sin særlige sammensætning af klimabelastende aktiviteter.

Købehavns Universitets bæredygtighedsmål bliver til virkelighed ved at alle på universitetet tager del i omstillingen.

Realisering af gode og bæredygtige løsninger kræver både institutionelle rammer for en bæredygtig hverdag, og at alle på universitet tænker bæredygtighed ind i deres hverdagsbeslutninger og -handlinger.

KU vil udvikle rum og rammer for, at medarbejdere kan engagere sig. Indsatsområder, delmål og indsatser skal udvikles i samarbejde med relevante dele af organisationen og vil blive justeret løbende i takt med at ny viden opnås.

 

 

Det sker på Københavns Universitet