Indsatser

Købehavns Universitet har udvalgt 6 overordende indsatser, som skal være med til at realisere de ambitiøse bæredygtighedsmål.

  1. Campus, bygninger og drift
  2. Laboratorier
  3. IT
  4. Transport
  5. Bæredygtige indkøb
  6. Kildesortering og genanvendelse

Indsatsområderne vil være de primære fokusområder i perioden 2021-23.  De konkrete indsatser udvikler Københavns Universitet i samarbejde med ansatte og studerende.

Realisering af gode og bæredygtige løsninger kræver både institutionelle rammer, og at alle på universitet tænker bæredygtighed ind i deres hverdagsbeslutninger og -handlinger. Derfor vil indsatsområderne løbende blive justeret i takt med at ny viden opnås.

Det sker på Københavns Universitet