28. januar 2020

Klimahensyn skrevet ind i KU's rejseregler

(ENGLISH)

Når KU's forskere i fremtid skal til konferencer og på feltarbejde, skal de tænke sig om en ekstra gang, inden de bestiller flybilletter. I opdateringen af KU's rejseregler fra 8. januar tilskyndes medarbejdere til at overveje, om rejsen er nødvendig. Målet er at undgå en unødvendig belastning af klimaet. Medarbejderne skal redegøre for, at det ikke er muligt at deltage via virtuelle løsninger som Skype. Hvis rejsen er nødvendig, skal CO2-belastende transportmidler som fly som udgangspunkt undgås til fordel for bus, tog og samkørsel. Derudover skal direkte flyvninger prioriteres, da CO2-aftrykket er størst, når flyet letter.

Du kan finde de opdaterede rejseregler på KUnet. Derudover møder man en fane om "Klimahensyn", når man skal bestille en rejse og klimahensyn er på forsiden af en pixi-udgave af rejsereglerne. I KU's rejseagent Carlson Wagonlit kan man se CO2-aftrykket for den rejse, man er ved at bestille, så man kan overveje hvilken indflydelse rejsen har.

Flytransport udgør ca. 7-9 %af KU's samlede CO2-aftryk, ifølge de nuværende opgørelser. Færre flyvninger kan derfor gøre en mærkbar forskel. På KUnet opfordres medarbejderne desuden til at placere arrangementer steder, hvor det er muligt at komme til med kollektiv transport, for at nedbringe emissioner fra transport.

Der er brug for en kulturændring i forhold til flyvning. Det er nødvendigt, at arrangører og værter prioriterer virtuelle løsninger i planlægningen konferencer og møder. Ved at muliggøre gode tekniske løsninger og placere arrangementet centralt, er det muligt, at mindske CO2-aftrykket. Deltagere på konferencer kan aktivt efterspørge muligheder for virtuel deltagelse. Mange universiteter arbejder med at reducere antallet af flyrejser. Der er derfor fokus på tekniske løsninger for virtuel deltagelse.

KU arbejder med yderligere indsatser på klima og flyområdet.

Du kan finde de opdaterede rejseregler i medarbejderguiden.

Tog
Foto: Colourbox