Biodiversitet

Biodiversitet

KU vil:  

  • Undersøge hvilke områder af KU’s aktiviteter der har den største påvirkning af biodiversiteten, og på det grundlag udvikle konkrete mål og indsatser.

 

Den globale og nationale biodiversitet er truet, hvilket KU’s forskere bidrager til at dokumentere. KU påvirker både den lokale og globale biodiversitet gennem indkøb af produkter eller services, der fremstilles på skadelige måder.

 

 

KU skal udvikle konkrete mål og indsatser, med deltagelse af KU’s brede faglighed på biodiversitet. Mål kan omfatte styrkelse af biodiversitet og naturoplevelsen på de bynære campusser, f.eks. inspireret af Vild Campus og Vild med Vilje. Mål kan også omhandle aktiviteterne på campusserne udenfor København. Endelig skal der udvikles mål, der bidrager til styrket fokus på biodiversitet i relation til KU’s indkøb og forbrug.

Grønne campusser

KU har i København en række væsentlige grønne områder, som kan bidrage til den bynære biodiversitet og ikke mindst grønne frirum for ansatte, studerende og Københavns borgere.

KU’s campusser uden for København, særligt Tåstrup Campus, Pometet og Skovskolen omfatter større områder, hvor der på flere områder er et hovedfokus på at bevare og styrke biodiversitet f.eks. igennem bevarelsen af gamle frugtsorter.