Samarbejde og global deling af viden

Internationalt samarbejde

KU vil:

  • Engagere sig nationalt og globalt i bæredygtighedsarbejdet for universiteter for at høste de bedste løsninger og dele egne erfaringer.
  • Fortsat være internationalt anerkendt for sit bæredygtighedsarbejde.

 

Bæredygtige løsninger kræver samarbejde. KU skal opsøge og høste gode erfaringer nationalt og inter­nationalt, så KU kan implementere de vigtigste og bedste løsninger andre har udviklet. KU skal samtidigt bidrage til et styrket fokus i universitetsverdenen på at adressere bære­dygtighed og den særlige rolle, universiteterne har.

En aktiv løbende dialog og samarbejde med relevante stakeholders internt og eksternt er en naturlig del af alle indsatsområder. 

 

 

KU har via en række nationale og internationale samarbejdsfora oplagte muligheder for at kommunikere og dele KU’s bæredygtighedsindsats. Særligt IARU-samarbejdet er en stærk platform for at kommunikere internationalt og dele erfaringer med verdens universiteter.

I Danmark er fokus på bæredygtighed vokset markant blandt danske universiteter, og grundlaget for samarbejde er stort. KU vil arbejde for at styrke denne indsats, så de danske universiteter kan understøtte hinanden og i fællesskab kan arbejde for at blive blandt de internationalt ledende universiteter på den grønne dagsorden.